Search
Close this search box.

Μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EMERGE το ΔΠΘ.

Ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η έγκριση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EMERGE (Empowering the Margins of Europe through Regional and Global Engagement) με χρηματοδότηση ύψους 14,5 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, στο οποίο το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συμμετέχει ως βασικός εταίρος. Με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 28/6/2024, εγκρίθηκαν 14 νέες Συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που έρχονται να προστεθούν στις 50 υφιστάμενες που προέκυψαν τα τελευταία τρία χρόνια.

Τα αποτελέσματα σηματοδοτούν ένα ορόσημο για τον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατής Εκπαίδευσης αλλά και για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, καθώς ο στόχος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Πανεπιστήμια ήταν να δημιουργηθούν τουλάχιστον 60 Συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον 500 πανεπιστήμια έως τα μέσα του 2024. Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια αποτελούν θεσμό της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης και αφορούν συμμαχίες που σκοπεύουν να εξελιχθούν στα Πανεπιστήμια του μέλλοντος, ενισχύοντας την ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και τη σύνδεσή της με την Έρευνα, την Καινοτομία, και την Κοινωνία.

Με την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο Πρύτανης του ΔΠΘ Καθηγητής Φώτιος Μάρης εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του καθώς μετά από 50 χρόνια λειτουργίας το ΔΠΘ βλέπει να ανοίγονται καινούριοι δρόμοι που θα καθορίσουν τη μελλοντική του πορεία. Είναι μεγάλη επιτυχία η έγκριση της Συμμαχίας EMERGE για τα πανεπιστήμια που είναι εταίροι σε αυτήν, και θα καθορίσει τη μελλοντική πορεία στον ανταγωνιστικό πλέον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η σκληρή και συντονισμένη
δουλειά των μελών του ΔΠΘ ανταμείφτηκε, και υπάρχει ιδιαίτερος ενθουσιασμός για την επιτυχία αυτή. Η πανεπιστημιακή κοινότητα του ΔΠΘ δεσμεύεται να αξιοποιήσει το περιφερειακό πλεονέκτημα για να καλλιεργήσει ευέλικτες και καινοτόμες προσεγγίσεις για τη συνδημιουργία γνώσης και την ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου. Μέσα από τις συνεργατικές προσπάθειες, ο στόχος είναι η γεφύρωση της περιφερειακής και εθνικής ανάπτυξης με παγκόσμια συνδεσιμότητα. Ο δρόμος που ανοίγει σήμερα συνιστά μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία για το ΔΠΘ και για τους εταίρους στο EMERGE.

Συντονίστρια και επιστημονικά υπεύθυνη της προσπάθειας που κατέβαλε η ομάδα εργασίας του ΔΠΘ μαζί με τους εταίρους του EMERGE για τη σύνταξη και την υποβολή, τον Φεβρουάριο του 2024, μιας άρτιας πρότασης που επιλέχθηκε προς χρηματοδότηση ανάμεσα σε 56 προτάσεις, είναι η Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, πρώην Αντιπρύτανης και νυν μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΔΠΘ.

Η κυρία Μιχαλοπούλου ανακοίνωσε την επιτυχία της πρότασης αναφέροντας ότι είναι μίας καθοριστικής σημασίας επιτυχία του ΔΠΘ καθώς εξασφαλίστηκε για το Πανεπιστήμιο μια θέση ανάμεσα στα Πανεπιστήμια του μέλλοντος της Ευρώπης. Συνολικά, στα εννέα Πανεπιστήμια της Συμμαχίας φοιτάν πάνω από 130.000 φοιτητές. Υπάρχουν διαφορετικές κουλτούρες, γλώσσες και εκπαιδευτικά πλαίσια ενώ ο στόχος είναι η οικοδόμηση και η εφαρμογή μιας μακροπρόθεσμης κοινής στρατηγικής, με προσέγγιση από τη βάση προς τα επάνω, η οποία θα επηρεάσει και θα υποστηρίξει όλες τις δραστηριότητές του Πανεπιστημίου μας, από την διδασκαλία και τη μάθηση έως την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και νέες μορφές κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού. Η αποστολή του EMERGE που έχει τις ρίζες της στην κοινωνική δέσμευση, είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τις προσπάθειες όλων των εταίρων του που ένωσαν τις δυνάμεις τους επίσημα από το 2022. Στην καρδιά του EMERGE, η κοινωνική και περιφερειακή πρόοδος καθοδηγεί τα ερευνητικά, εκπαιδευτικά και λειτουργικά πλαίσια. Η στόχευση είναι να δημιουργηθούν συστημικές αλλαγές στον τρόπο με τον τα Πανεπιστήμια, τα Τμήματα και τα Εργαστήριο συνεργάζονται και λειτουργούν, προς όφελος των φοιτητών, των καθηγητών και των ερευνητών, των τοπικών κοινωνιών και των φορέων των περιοχών που εδρεύουν τα 9 πανεπιστήμια της Συμμαχίας. Οι αλλαγές αυτές απαιτούν πολλή και έχουν φέρει ενθουσιασμό για την προοπτική που έχει δημιουργηθεί. Οι δραστηριότητες του EMERGE θα ξεκινήσουν επίσημα το φθινόπωρο, πλέον όπου θα δοθεί έμφαση στην ενημέρωση του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας και κυρίως τις φοιτήτριες και τους φοιτητές κάνοντας τους συνοδοιπόρους του πυρήνα των ανθρώπων που εργάστηκαν στο ΔΠΘ για την επιτυχία αυτής της πρότασης.

Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EMERGE είναι το Ιρλανδικό University of Limerick, και μαζί με το ΔΠΘ μετέχουν ως Εταίροι τα Πανεπιστήμια  Universidade da Coruña (Ισπανία), Université Rennes 2 (Γαλλία), Université Bretagne Sud (Γαλλία), Inland Norway University of Applied Sciences (Νορβηγία), Univerzita Mateja Bela vBanskej Bystrici (Σλοβακία), Europa-Universität Flensburg (Γερμανία), Neapolis
University Pafos (Κύπρος).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τελευταία Σύνοδο Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων που διοργάνωσε το ΔΠΘ στην Αλεξανδρούπολη τον Απρίλιο του 2024, η διεθνοποίηση ήταν βασική θεματική της ολομέλειας της Συνόδου, στην οποία ο προσκεκλημένος του ΔΠΘ Αντιπρόεδρος της ΕΕ κ. Μαργαρίτης Σχοινάς παρουσίασε στους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις τον σχεδιασμό της Κομισιόν για το «Ευρωπαϊκό Πτυχίο» στο οποίο θα συμβάλλουν τα μέγιστα οι Συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

Η συντονιστής της Σύμπραξης EMERGE, Καθηγητής Nigel Healey, έκανε την εξής δήλωση: On behalf of the Steering Committee of EMERGE, I am pleased to announced that on 28 th June 2024, our application for financial support under the European University Initiative was formally approved by the European Commission. The EMERGE European University Alliance has been awarded €14.5m over the next 48 months.

The nine members of EMERGE have been functioning as a dynamic European University Alliance since 2021, cooperating on a wide range of joint Erasmus+ projects and organising regular workshops, seminars and joint educational activities focused on inclusion, solidarity, multilingualism and cultural diversity and the promotion of the European way of life.

The award of the €14.5m Erasmus+ grant will enable EMERGE to invest in the dedicated staffing and organisational infrastructure necessary to deepen our institutional cooperation and fulfil our mission of empowering our marginalised territories and communities to help build a more equitable, sustainable and prosperous Europe for all.

Professor Nigel Healey Vice President Global and Community Engagement University of Limerick / Coordinator of EMERGE.

Πληροφορίες για το EMERGE ΕΔΩ

Χορηγούμενη

Tags

Κοινοποίηση